Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 5 september 2023

enterisch omhullen prednisolone gelulen discussie

in onze opleiding (intussen meer dan 20 jaar geleden) werd ons bij gebracht om prednisolone gelulen altijd enterisch te omhullen.
Klopt dit ? Onze stagiaire beweert iets anders en onze nieuwe adjunct zegt dat dit niet altijd nodig is ...

Antwoord

Lees dit misschien eens. Er zijn verschillende specialiteiten met enterisch omhulde tabletten. De dosis is waarschijnlijk ook een reden voor omhulling.

Prednisolone is a corticosteroid medication commonly used to treat a variety of inflammatory conditions, including asthma, autoimmune disorders, and allergic reactions. In some cases, prednisolone tablets may be enteric-coated to reduce the risk of stomach irritation or to ensure the medication is released in the small intestine for better absorption. Enteric coating can also help with timing the release of the medication to match specific needs.

However, not all prednisolone tablets are enteric-coated. The decision to use enteric coating depends on various factors, including the specific formulation of the medication and the prescribing physician's judgment. Some prednisolone tablets are designed to be taken with food to help reduce stomach irritation, while others may be enteric-coated for extended-release purposes.

If you have questions or concerns about your prednisolone medication or whether it should be enteric-coated, it's important to discuss these matters with your healthcare provider or pharmacist. They can provide you with information specific to your prescribed medication and its formulation.